CHÙA BỒ ĐỀ 2018

Giao lưu ẩm thực chay Chùa Bồ Đề Bất động sản Tuấn 123 cuối năm 2018, chương trình do Ban tâm linh phụ trách lên chương trình và tổ chức.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHÁC

BAN TÂM LINH

Giao lưu ẩm thực chay – Chùa Bồ Đề 2018

Giao lưu ẩm thực chay Chùa Bồ Đề Bất động sản Tuấn 123 cuối năm 2018, chương trình do Ban tâm linh phụ trách lên chương trình và tổ chức.

Du xuân Chùa Bái Đính 2019

Thăm quan, Du Xuân Chùa Bái Đính 2019 - Tuấn 123, chương trình do Ban tâm linh, Ban Ăn chơi lên chương trình và tổ chức.

Khóa đào tạo, thăm quan du lịch Chùa Ba Vàng

Thăm quan, giao lưu và nghe giảng đạo từ Trụ trì Chùa Ba Vàng, chương trình do Ban tâm linh phụ trách, lên chương trình và tổ chức.

Du xuân Đền Hùng 2017

Tháng Giêng năm 2018, các thành viên Công ty Bất động sản Tuấn 123 đã cùng hướng về Đất tổ Đền Hùng để cùng thể hiện sự tôn kính với các Vua Hùng...