TỔNG KẾT NĂM 2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔNG KẾT CÁC NĂM

Chơi Video

TỔNG KẾT NĂM

Tổng kết Công ty 2019 – Bất động sản Tuấn 123

Chương trình Tổng kết năm 2019 Công ty Cổ phần Tuấn 123, nhiều hoạt động giao lưu cùng nhau chúc mừng một năm hoạt động thành công của Công ty.

Tổng kết Công ty 2018 – Bất động sản Tuấn 123

Chương trình Tổng kết năm 2018 Công ty Cổ phần Tuấn 123, nhiều hoạt động giao lưu cùng nhau chúc mừng một năm hoạt động thành công của Công ty.

Tổng kết công ty Bất động sản Tuân 123 – Vịnh Hạ Long 2017

Chương trình Tổng kết năm 2015 Công ty Cổ phần Tuấn 123, nhiều hoạt động giao lưu cùng nhau chúc mừng một năm hoạt động thành công của Công ty.