Trang chủ TIN TỨC TIN THỊ TRƯỜNG
Có được nộp giấy tờ làm sổ đỏ trực tuyến hay không?

Có được nộp giấy tờ làm sổ đỏ trực tuyến hay không?

80
0

CÓ ĐƯỢC NỘP GIẤY TỜ LÀM SỔ ĐỎ TRỰC TUYẾN HAY KHÔNG?

Có được nộp giấy tờ làm sổ đỏ trực tuyến hay không?1. Quy định hiện hành về phương thức xin cấp sổ đỏ

Sổ đỏ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Theo quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì hiện tại việc thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức trực tiếp.

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã bổ sung khoản 6 vào Điều 60 như sau:

“Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ”.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này (7.2022) thì triển khai trên thực tế vẫn là nộp hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận.

 

2. Nộp giấy tờ làm sổ đỏ trực tuyến sẽ được triển khai trong thời gian sớm

Tại Quyết định 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 quy định về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và môi trường, trong Phương án được phê duyệt có quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai ở cấp tỉnh và cấp huyện trong đó nêu rõ:

Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

(i) Bổ sung thêm cách thức nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tùy thuộc điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đâi đang quản lý tại địa phương đối với thủ tục “Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Đối với tỉnh đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)”

(ii) Bổ sung thêm cách thức nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tùy đối với thủ tục “Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

Thủ tục hành chính cấp huyện:

(iii) Bổ sung hình thức thực hiện thủ tục theo phương thức điện tử đối với việc “Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

Theo phương án đã được phê duyệt lộ trình thực hiện việc bổ sung phương thức nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trực tuyến là 2022 – 2025.

Bên cạnh đó, tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, trong đó có sửa đổi, bổ sung khoản 6 và khoản 7 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Theo đó, tại khoản 6 đã ghi nhận cụ thể tên khoản là “thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử”. Cụ thể:

Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thực hiện như sau:

Bước 1: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

– Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai theo quy định của pháp luật;

– Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản/ qua Cổng dịch vụ công/tin nhắn SMS cho người có yêu cầu về việc từ chối hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối.

– Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thơi fgian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản/qua Cổng dịch vụ công/Tin nhắn SMS cho người yêu cầu và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật bằng hình thức trực tiếp/trực tuyến qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp hoặc các giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai trước khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Bước 3: Trả kết quả

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo một trong các phương thức:

+ Tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa điểm theo nhu cầu của người yêu cầu.

Lưu ý:

– Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đã kê khai và của các giấy tờ trong hồ sơ nộp.

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Như vậy, phương thức nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ trực tuyến đã được đề xuất, song cho đến nay chưa được thông qua chính thức. Tuy nhiên, theo như lộ trình mà Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt thì sẽ triển khai trong giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, việc triển khai trực tuyến còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý tại từng địa phương. Vì vậy, khi phương thức trực tuyến được phê duyệt thì việc triển khai đồng bộ được hay không còn phụ thuộc vào điều kiện của từng địa phương. Và rất có thể thời gian đầu sẽ thực hiện thí điểm tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

 

3. Lợi ích của việc cấp sổ đỏ trực tuyến

Có thể thấy việc ghi nhận và đề xuất phương thức nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trực tuyến là rất hợp lý, phù hợp với chủ trường, chính sách xây dựng Chính phủ điện tử của nước ta.

Nếu phương thức trực tuyến được triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống.

Cùng với đó, đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Bộ phận một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia. Điều này sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức cắt giảm được thủ tục, chi phí, thời gian đi lại liên hệ với cơ quan thuế, ngân hàng, Bộ phận Một cửa hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để nhận thông báo thuế, nộp nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. (Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là hoàn toàn khả thi dựa trên các hệ thống thông tin đã sẵn sàng như: Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia; cơ sở dữ liệu thuế; hệ thống một cửa điện tử của 63 tỉnh, thành phố đã kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia…..; đồng thời, việc này đã thực hiện thành công đối với thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Với những lợi ích mà phương thức nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trực tuyến mang lại, đây thực sự là niềm mong mỏi của người dân.

Kết luận: Như vậy, trong thời gian sớm, muộn nhất theo lộ trình là tới năm 2025 người dân sẽ được thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ theo phương thức trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 

—————————————-
🚩 Nhận ký gửi nhà đất các 3 miền Bắc – Trung – Nam: Đăng ký
🚩 Tuyển dụng, đào tạo nhiều vị trí công việc tại Bất động sản Tuấn 123 ở Hà Nội, Sài Gòn, Thủ Đức và Đà Nẵng: Đăng ký

🔔 Thông tin liên hệ:
🚩 Hotline: 0935-989968
🚩 Website: congtycptuan123.net
🚩 Email: cptuan123@gmail.com
🚩 Youtube: BatdongsanTuan123

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây